Hunter X Hunter, Tome 28 PDF

Homo sapiens idaltu i danas jedinu postojeću podvrstu Homo sapiens sapiens. Slično je i otkriveni primjerak vrst Homo rhodesiensis hunter X Hunter, Tome 28 PDF u podvrstu H.


La bataille entre les Kimeras Ants et les humains s’intensifie. Loin du palais royal, le roi et Netero mènent un combat acharné à l’issue des plus inattendues !! Pendant ce temps, Kirua retrouve Pâmu qui s’inquiétait pour Gon. Cependant, l’attitude de Pâmu reste encore partiellement incompréhensible…

Ova klasfikacija, međutim, u naučnim krugovima, nikada nije bila šire prihvaćena. Plava polja označavaju prisustvo svake vrste u vremenu i prostoru. Uobičajeno je da postoje dva kompeticijska viđenje paleoantropologa oko porijekla H. Nedavno afričko porijeklo modernih ljudi je matični model opisivanja porekla i ranih migracija anatomski modernog čovjeka. Ali, studija također ukazuje na to da mogu postojati i drugi razlozi zbog kojih ljudi i neandertalci imaju zajedničke gene drevne hominidne loze.

Postavili su hipotezu kako, umjesto DNK preklapanja preko hibridizacije, zajednički geni su mogli biti ostaci zajedničkog pretka neandertalaca i modernih ljudi. Multiregijski model porijekla današnjeg čovjeka i evolucije predložio je Milford H. Homo sapiens idaltu , druga poznata podvrsta, koja je izumrla prije 30. 000 godina, a ponekad je klasificirana i kao podvrsta Homo sapiens neanderthalensis. Genetička istraživanja danas ukazuju da su se funkcionalne DNK modernih ljudi i neandertalaca razišle prije oko 500. Slično tome, otkriveni su i primjerci Homo rhodesiensis vrste koja je, po nekima podvrsta, ali takva klasifikacija nije široko prihvaćena.