Paul Celan PDF

Paul Celan werd geboren in Roemenië als enig kind van Duitstalige joodse ouders. Paul Celan PDF leefde ook in Oostenrijk en lange tijd in Frankrijk.


Paul Celan (1920-1970) est l’un des plus grands poètes de langue allemande, mais aussi l’un des plus énigmatiques. Guidé par son expérience de survivant de la Shoah, son projet de refondation de la langue allemande a transformé en profondeur la mémoire des mots et les thèmes de la poésie. L’utopie d’une inversion de l’Histoire place le dialogue du lecteur avec les morts au cœur du poème et restitue à l’inanimé son aura. Cet ouvrage propose quelques clés de lecture en présentant les principaux moments de l’œuvre, de Fugue de la mort aux derniers poèmes, en passant par les rencontres décisives (Gisèle de Lestrange, Ingeborg Bachmann, Scholem, Adorno, Heidegger) et met en évidence la continuité entre l’écriture et l’expérience du XXe siècle.

Zijn ouders werden door de nazi’s vermoord, hijzelf ontsnapte in een werkkamp ternauwernood aan de dood. Celan schreef in het Duits, zijn moedertaal. Paul Celan wordt algemeen beschouwd als een der grootste dichters van de tweede helft van de twintigste eeuw. Hij schreef, beïnvloed door het symbolisme en het surrealisme, gedichten waarin hij op zijn eigen wijze zijn ervaringen met de Holocaust verwerkte.

Celan gaat spaarzaam met woorden om en schrijft op de rand van het zwijgen. Hij gebruikt gewaagde metaforen en neologismen, die hij voor een deel haalde uit lectuur van geologische boeken. In 1960 ontving hij de Georg-Büchner-Preis. Aansluitend de briefwisseling tussen Paul Celan en Max Frisch en tussen Ingeborg Bachmann en Gisèle Celan-Lestrange. Paul Celan: Verzamelde gedichten, uit het Duits vertaald door Ton Naaijkens.

Alles is te zwaar, omdat alles te licht is’. De brieven van Paul Celan aan Diet Kloos-Barendregt. Een keuze uit zijn poëzie met commentaren van Paul Sars en vertalingen door Frans Roumen, Ambo, Baarn 1988. Paul Celan: Gesprek in de bergen. Paul Celan: Ademkristal Vertaald door Alfonso Nypels. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 20 nov 2018 om 21:18.