Turner PDF

De vader van Turner, ook William, was een pruikenmaker die later kapper werd. Zijn moeder, Mary Marshall, was huisvrouw. Wellicht door deze problemen werd Turner in 1785 naar zijn oom van moederszijde gestuurd, in Brentford, een destijds kleine stad ten westen van Turner PDF aan de oever van de Theems.


Daar toonde hij voor het eerst belangstelling voor schilderen. Turner ging van Thomas Hardwick bij Thomas Malton in de leer, die in zijn studio werk maakte van architectuur. Malton noemde hij later zijn ‘real master’. Turner wordt over het algemeen gezien als de « schilder van het licht ». Hoewel hij vooral bekend is om zijn olieverfschilderijen van zeer grote afmetingen, ziet men hem ook als een van de grondleggers van de Engelse aquarellandschapschilderkunst. Turner heeft veel door Europa gereisd.

Vanaf 1793 was Groot Brittannië afgesloten van het continent door de oorlog met Frankrijk en daarom was het in de jaren negentig mode door Brittannië zelf reizen te maken. Turner reisde in 1795 rond door Zuid-Wales en in 1797 door Noord-Engeland. In 1798 en 1799 reisde hij door Noord-Wales. In 1799 werd hij verkozen tot ‘associate’ van de Royal Academy en hij verhuisde nu naar Harley Street 64. In 1821 reisde hij naar Parijs, Rouen en Dieppe om materiaal te verzamelen voor gravures voor de omgeving van de Seine. In 1829 en 1832 reisde Turner naar Parijs en tijdens een van die excursies bezocht hij de studio van Eugène Delacroix, die niet onder de indruk was van zijn gedrag en verschijning.

In 1839 reisde hij naar België, Luxemburg en Duitsland, over de Maas, Moezel en Rijn. Zijn laatste reis naar Venetië was in 1840. De thuisreis ging via Oostenrijk en Duitsland over de Donau en Main. De latere werken van Turner vertonen steeds meer een aquarelachtige vervloeiing van de vormen, waarbij voorwerpen bijna geheel versmelten met het licht. Ze werden door het publiek echter minder goed begrepen dan zijn eerdere landschapsschilderijen. Door deze werken wordt Turner echter wel vaak gezien als een ‘voorloper’ van de Franse schilderstroming het impressionisme, hoewel er aanzienlijke stijlverschillen bestaan.

Een van de beroemdste schilderijen is de The Fighting « Temeraire » tugged to her Last Berth to be Broken Up, geschilderd in 1839. Dit doek hangt in de National Gallery in Londen. Na het lezen van het in 1840 in het Engels vertaalde boek over kleurenleer van Goethe bracht Turner de levensprocessen in verbinding met kleuren. Turner trouwde nooit, hoewel hij tot ongeveer 1813 een maîtresse had, Sarah Danby, bij wie hij twee dochters verwekte, Evelina en Georgiana. In 1839 veranderde hij zijn testament zodat zijn dochters niets kregen. Vanaf de jaren dertig van de 19e eeuw was de weduwe Sophia Booth onofficieel zijn vrouw.